Staatssecretaris sluit voorlopig discussie Noordtak

Geplaatst op 17 juni 2015

Staatssecretaris Mansveld heeft de Tweede Kamer bij brief van 4 februari gemeld dat de kosten voor aanleg van een Noordtak nader worden geraamd op € 1,5 mld. met een bandbreedte van € 300 mln. voor enkelspoor (en € 2,1 mld. bij dubbelspoor). Er komt geen MER naar de Noordtak omdat de staatssecretaris eerder heeft gekozen voor ‘kopmaken Deventer’ en zij geen onrust en onzekerheid voor inwoners van Oost-Nederland wil, waar met die keuze die onrust voor de komende jaren juist is weggenomen. Alleen als nieuwe actuele goederenvervoerprognoses hiertoe aanleiding geven, zal alsdan worden gezorgd voor tijdige realisatie van voldoende spoorcapaciteit naar het Europese achterland.
De brief van de staatssecretaris is te downloaden onder Documentatie.

Naleving geluidproductieplafonds 2013

Geplaatst op 22 januari 2016

De minister en staatssecretaris hebben bij brief van 16 december 2014 de Tweede Kamer geïnformeerd over de nota Naleving geluidproductieplafonds 2013 van ProRail alsmede hun standpunt hierover met de Nota van bevindingen over de nalevingsverslagen geluidproductieplafonds wegen en spoorwegen in 2013. Voor de TKL volgen hieruit geen nadere aandachtspunten. De brief en nota’s zijn te downloaden onder Documentatie / Naleving.

AGH gaat door!

Geplaatst op 18 maart 2015

Het bestuur heeft besloten de vereniging AGH te continueren ondanks het voor de Twentekanaallijn (TKL) gunstige besluit van de staatssecretaris. De redenen hiervoor zijn de volgende:

  1. de situatie op de TKL scherp in de gaten blijven houden en overtredingen op het gebied van geluid en gevaarlijke stoffen signaleren en melden aan gemeente en inspecties;
  2. contact houden met Eerste- en Tweede Kamerleden/ portefeuillehouders Infrastructuur om te voorkomen dat de geluidsruimte, die wettelijk vastligt en alleen door de Tweede Kamer gewijzigd kan worden, verruimd wordt. In dit verband ook de vinger aan de pols houden bij een wetsvoorstel Swung-2, waarin de geluidsregelgeving rond provinciale spoor- en waterwegen, gemeentelijke wegen en rond gezoneerde industrieterreinen wordt aangepast;
  3. samen met collega-actiegroepen aan de Twentelijn en IJssellijn blijven ijveren voor een Noordtak van Betuweroutekwaliteit tussen Zevenaar en Oldenzaal niet dwars door woonkernen lopend, en in dat verband contact leggen en onderhouden met mogelijke actiegroepen in de Achterhoek opdat gezamenlijk opgetrokken kan worden.

Algemene Ledenvergadering AGH in Goor

Geplaatst op 13 maart 2015

Op 12 februari jl. is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de AGH gehouden, ditmaal in Goor. Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier openen en desgewenst downloaden.

Reactie bestuur AGH op besluit 17 juni 2014

Geplaatst op 19 juni 2014

Met enige opluchting en gematigd optimisme heeft de Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente kennis genomen van het besluit van staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) om niet te kiezen voor de variant Twentekanaallijn. De staatssecretaris heeft besloten dat deze variant thans is komen te vervallen, overigens evenals de spoorbogen bij Bathmen, door te kiezen voor de variant “Kopmaken Deventer”. (Brief aan de Tweede Kamer, ‘Besluiten PHS’, 17 juni 2014, p. 3).

Tegelijkertijd beseffen bestuur en leden van de AGH dat overlast en hinder van geluid, trilling en zichtbeleving langs de IJssellijn (Arnhem – Deventer) en de Twentelijn (Deventer – Almelo – Borne – Hengelo – Oldenzaal grens) onverminderd blijven bestaan voor de aan- en omwonenden langs deze spoortracés.

Piet Rademakers van de Belangenvereniging voor Bathmen merkte onzes inziens terecht op: “Een betere oplossing is een gescheiden lijn voor goederenvervoer, een nieuwe Noordtak van de Betuweroute.” Dit is ook volgens AGH de enige toekomstbestendige oplossing, mits niet door woonkernen, zorgvuldig ingepast in het landschap en omkleed met de nodige maatregelen voor omwonenden.

Onze geslaagde bierkrattenprotest tegen een eventuele spoormuur door Delden op 7 september 2013 , de stickeractie vanaf 6 februari 2014 en  de pleinmanifestatie met politici en burgers in Goor van 24 mei 2014 hebben een bescheiden bijdrage mogen leveren aan het inzicht van ambtenaren, bestuur en politiek dat onze Twentekanaallijn op geen enkele wijze geschikt is voor structureel, intensief goederenvervoer per spoor.

Wij danken onze talrijke leden, sympathisanten, bevriende actiegroepen en stichtingen voor het behaalde resultaat en hun steun in de afgelopen jaren en de toekomst.

Wij blijven als groeiende actiegroep echter waakzaam en strijdbaar.

Nog steeds rijdt een zeker – weliswaar door Basisnet Spoor en SWUNG beperkt – aantal goederentreinen over onze enkelspoorse lijn. De strijd is nog lang niet gestreden, ook niet voor ons omwonenden van de Twentekanaallijn.

Delden – Goor, 18 juni 2014,

Bestuur Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente (AGH).

Lees meer

Impressie AGH-protestmanifestatie in Goor

Geplaatst op
Wethouder Harry Scholten illustreerde de situatie aan SP-raadslid Keizer.

Wethouder Harry Scholten illustreerde de situatie aan SP-raadslid Keizer.

 

De parkeerplaats stroomde vol burgers.

De parkeerplaats stroomde vol burgers.

GOOR/HOF VAN TWENTE – Op zaterdagmiddag 24 mei jl. organiseerde vereniging Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente een geslaagde ultieme protestmanifestatie voor het besluit door staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA). “Geen Berlijnse Muur door de natuur” en “Doe Goor dit niet aan” – “Doe Delden dit niet aan” – “De Haagse spoorpolitiek, maakt aanwonenden doodziek”. De massaal toegestroomde inwoners uit de kleine steden van de Hof van Twente, Lochem, Zutphen, Eefde en Hengelo-West lieten geen misverstanden over hun houding bestaan tijdens de grootschalige protestbetoging op het stationsplein bij medisch centrum De Oliphant in Goor.

Lees meer

Demonstratie protest zaterdag 24 mei in Goor breed aangekondigd!

Geplaatst op 19 mei 2014

  Lees meer

Grote protestmanifestatie Goor tegen goederenspoor: Van A naar Beter!

Geplaatst op 18 mei 2014
AGH pub

Grote manifestatie tegen meer goederenvervoer over bestaand spoor in Oost-Nederland!

Datum: zaterdag 24 mei 2014, van 15u tot 17u.

Plaats: Parkeerterrein Stationslaan tussen station Goor en medisch centrum “De Oliphant”

Onder het motto:

‘Een goed beleid is op de toekomst voorbereid —> Betuweroute Noordtak: Van A naar Beter’

vindt er op zaterdag 24 mei vanaf 15:00 uur een grote protestmanifestatie plaats  in Goor.

De recent verschenen studie in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en de Provincies Gelderland en Overijssel naar een aparte Noordtak van de Betuweroute is duidelijk: Een Noordtak is het alternatief voor de plannen van staatssecretaris Mansveld (PvdA) om de groei van het goederenverkeer over bestaand spoor af te wikkelen. Lees meer

Zaterdag 24 mei in Goor: protestactie tegen goederenspoor!

Geplaatst op 10 mei 2014

Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente organiseert manifestatie in Goor

Datum:                zaterdag 24 mei 2014, van 15:00 – 17:00 uur
Plaats:                 parkeerterrein tussen station Goor en Medisch Centrum De Oliphant, Irisstraat/Stationslaan te Goor.

Motto:            Een goed beleid is op de toekomst voorbereid!

De datum 1 juni 2014 waarvoor de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een besluit zal nemen over het MER 1ste fase + Aanvulling nadert met rasse schreden. Geen van de vier genoemde varianten, waaronder de Twentekanaallijn die dwars door Delden en Goor loopt, is van deze tijd!

WAT GEBEURT ER MET DE LEEFBAARHEID VAN DE HOF VAN TWENTE ALS……?

  • Voor een drankje en een hapje wordt gezorgd!
  • Wees er dus opnieuw bij en kom protesteren tegen het knotsgekke plan van een goederenspoor, dwars door Delden en door Goor! 

Lees meer

Protestmanifestatie tegen goederenspoor aanstaande (in Goor)!

Geplaatst op 28 april 2014

Station Goor actiegroep

Er staat een grootse protestmanifestatie in Goor opstapel, en wel op  zaterdag 24 mei tussen 15 en 17 u! Houd deze middag vrij! Begin juni neemt staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) eindelijk een besluit.

Lees meer