Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor

Geplaatst op 26 september 2017

Over het spoor in Twente (gelukkig zelden over de Twentekanaallijn, maar toch) worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Het risico op een incident is klein, maar áls er iets gebeurt, kunnen de gevolgen groot zijn. Daarom is het belangrijk risico’s te kunnen herkennen en te weten wat je het beste kunt doen bij zo een incident. Hiertoe organiseert de Veiligheidsregio Twente samen met de gemeenten de campagne ‘Hoe spoort het’. Onderdeel hiervan zijn informatieavonden, in het bijzonder voor inwoners die dicht bij het spoor wonen of er regelmatig in de buurt zijn.

De gemeente Hof van Twente organiseerde in oktober 2017 twee informatieavonden waarbij werd ingegaan op de risico’s, de werkwijze van hulpdiensten en hoe het beste te handelen bij een incident met gevaarlijke stoffen, en wel in Delden en in Goor.