Actiegroep AGH: waar staan we en waar willen naartoe?

Geplaatst op 17 april 2013

explosieve gas- en chloortreinen goederenvervoer hof van twente

 

Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente (AGH)

Aanleiding

Bijna een jaar geleden werd door ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in het gemeentehuis in Goor een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over de plannen rond het Goederenvervoer Oost Nederland. Van vele kanten werden we vervolgens benaderd om ons in Delden te gaan organiseren om te voorkomen dat er structureel goederentreinen gaan rijden over de Twentekanaallijn. We hebben toen als eerste prioriteit onder DAG (Deldense Actie Groep) met succes geprobeerd zoveel mogelijk “zienswijzen” in te sturen.

Inmiddels hebben we de Actiegroep op het niveau van de gemeente Hof van Twente getild, onder meer om een betere gesprekspartner van de gemeente te kunnen zijn.

chloortrein NS-lok 2012

Uitleg

Noordtak Betuweroute = de aftakking van de Betuweroute bij Elst naar het noorden;

PHS – GON = Programma Hoogfrequent Spoorvervoer – Goederen-routering Oost Nederland

IJssellijn = de railverbinding van Arnhem via Zutphen naar Deventer;

Twentelijn = railverbinding Deventer – Almelo – Hengelo – Oldenzaal;

Variant 1 = IJssellijn – kop-staart wisselen in Deventer – Twentelijn;

Variant 2 = IJssellijn – nieuwe boog tussen Deventer en Bathmen – verder Twentelijn;

Variant 3 = IJssellijn – nieuwe boog tussen Bathmen en Holten – verder Twentelijn;

Variant 4 = Twentekanaallijn = Zutphen – Lochem – Goor – Delden – Hengelo.

RONA = Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking

Waar staan we nu?

Inmiddels is de vereniging AGH officieel opgericht, inclusief Statuten, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, bankrekening en een (voorlopig) bestuur. Doelstelling van AGH is dus het tegengaan van structureel spoorgoederenvervoer over de Twentekanaallijn door de Hof van Twente. De contacten met RONA, pers en actiegroepen uit Hengelo en Lochem zijn gelegd.

Wij hebben de Statencommissie Infrastructuur tijdens een werkbezoek in januari jl. de knelpunten bij eventueel grootschalig goederenvervoer dwars door Delden kunnen laten zien.

We hebben een alternatief voor de Noordtak Betuweroute (de zgn. Twentekanaalplus) ontwikkeld en o.a. gepresenteerd aan wethouder Bron, portefeuillehouder Infrastructuur binnen de Regio Twente.

Wat kunt u voor ons doen?

  1. Deze flyer verspreiden onder mogelijk geïnteresseerden uit uw kennissenkring.

  2. U opgeven als lid van de vereniging door een mail met uw adresgegevens te sturen naar agh@twentekanaallijn.nl

  3. Uw contributie of een donatie overmaken naar rekeningnummer 17 80 87 300 ten name van Actiegroep Hof van Twente. Wij denken aan ten minste € 10 per jaar om kleine kosten te kunnen dekken. Dit is natuurlijk onvoldoende om in te huren adviseurs en advocaten te kunnen bekostigen. Hiervoor zullen wij ook subsidie aanvragen bij de gemeente.

  4. Via de link www.stichtingspoorhinder.nlkunt u informatie vinden over het Burgerinitiatief om door middel van ten minste 40.000 handtekeningen de problematiek van de IJssellijn rechtstreeks op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. DOEN! Ook RONA ondersteunt dat initiatief van harte. De goederentreinen zullen immers hoofdzakelijk via de IJssellijn naar de Twentekanaallijn en de Twentelijn komen. Dus een oplossing voor de IJssellijn is ook de oplossing voor de Twentekanaallijn.

Vervolg

In de komende weken wordt binnen het PHS – GON de keuze gemaakt welk van de vier alternatieven zal worden uitgewerkt in de MER procedure voor het Goederenvervoer van Elst tot de grens bij Oldenzaal. (de Noordtak Betuweroute). De Twentekanaallijn is één van de vier alternatieven (zie Uitleg).

Verschillende bestuurders maar ook RONA hebben het belang van burgerprotesten onderstreept. Met ‘reuring’ door burgers vanuit dat voor Den Haag zo verre Twente wordt er beter geluisterd en staan regionale bestuurders ook sterker in hun strijd om onacceptabele schade en hinder te voorkomen.

Bij Borne worden momenteel geluidsmetingen naast het spoor gedaan. Geluidhinder wordt wettelijk geregeld in de wet SWUNG. Deze nieuwe wet maakt ook de illegale Volvotrein en de huidige DSM/Caprolactam trein opeens legaal! Hoe is dat mogelijk?

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor wordt geregeld door het wetsvoorstel BASISNET. Dit ligt nu voor bij de Eerste Kamer! BASISNET staat tweemaal zoveel LPG ketelwagens toe over de Twentekanaallijn (dus door Delden en Goor) als over de Twentelijn. Wij proberen die dreiging nog bij de Eerste Kamerleden te melden.

Verder willen wij de overlast door trillingen als gevolg van zwaar goederentransport aan de kaak stellen.

——————————————————————————————

E-mailen naar agh@twentekanaallijn.nl

of versturen naar AGH

Kievitstraat 51

7491 CM  Delden

Ten slotte

We werken hard aan het opzetten van deze website

www.twentekanaallijn.nl

Op dinsdag 23 april vindt om 20.00u in Grandcafé “De Hagen” te Delden de Algemene Ledenvergadering van de AGH plaats. U wordt hierbij van harte uitgenodigd! Voor  geïnteresseerde niet-leden is ook het eerste gedeelte van de vergadering toegankelijk.

Met vriendelijke groet,

Paul Koppen de Neve voorzitter

Yolanthe Eibergen secretaris

Frits Schutte penningmeester

Peter Boorsma lid

Dirk van Ittersum lid

Postadres:

Vereniging Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente (AGH), Kievitstraat 51

7491 CM Delden

Mailadres: agh@twentekanaallijn.nl

Bankrekening 17 80 87 300

KvK nummer: 566610960000

——————————————————————————————

Ja, ik geef mij op als lid van de Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente!

Naam: ________________________________________________

Adres: ________________________________________________

Postcode + Woonplaats : ___________________________________

Telefoon: ________________________________________________

E-mailadres: _______________________________________________

Handtekening _____________________________________________