Activiteiten

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

2019

 • zienswijze verhoging gpp’s Delden opgesteld en verzonden
 • 26 februari Ledenvergadering te Delden
 • website up-to-date gehouden; door migratie naar een ander platform blijkt de info tussen 2019 en 2022 niet meer zichtbaar noch traceerbaar
 • periodiek contact met Rona (zie www.rona-info.nl)
 • periodiek contact met de heer John Meijer, gemeente Hof van Twente
 • participatie in overleggroep Gorssel (het zgn. Tramhuisje-overleg)

2018

 • 27 februari Ledenvergadering te Delden
 • website up-to-date gehouden
 • periodiek contact met Rona (zie www.rona-info.nl)
 • 1 bestuursvergadering
 • periodiek contact met de heer John Meijer, gemeente Hof van Twente
 • participatie in overleggroep Gorssel (het zgn. Tramhuisje-overleg)

2017

 • 28 februari Ledenvergadering te Delden
 • website up-to-date gehouden
 • periodiek contact met Rona (zie www.rona-info.nl)
 • 1 bestuursvergadering
 • periodiek contact met de heer John Meijer, gemeente Hof van Twente
 • zienswijze over ontwerp routeringsbesluit naar ministerie I&M
 • participatie in overleggroep Gorssel (het zgn. Tramhuisje-overleg)

2016

 • 16 februari Ledenvergadering te Delden.
 • 20 april aanwezig bij ledenvergadering Rona te Delden + presentatie over geluidsmetingen langs het spoor.
 • website up-to-date gehouden.
 • periodiek contact met de heer John Meijer, gemeente Hof van Twente
 • periodiek contact met Rona en ‘zuster’actiegroepen.
 • 3 bestuursvergaderingen.
 • 30 november aanwezig bij jaarvergadering KIvI te Gorinchem, waar een van de sprekers de heer V. van der Vlies, managing consult bij Berenschot, was. Deze heeft een overzicht gegeven van verleden, heden en toekomst van Basisnet spoor (= vervoer gevaarlijke stoffen), mede voorbereid door A. Toet, directeur Koninklijk Nederlands Vervoer.

2015

 • 12 februari Ledenvergadering te Goor + presentatie mogelijke Noordtak Zevenaar – Oldenzaal.
 • website aangepast.
 • periodiek contact met de heer John Meijer, verkeerskundige van de gemeente Hof van Twente.
 • periodiek contact met Rona en ‘zuster’actiegroepen.
 • 4 bestuursvergaderingen.

2014

 • 8 januari Aanwezig bij informatieve bijeenkomst ministerie I&M te Zutphen.
 • Handreiking voor zienswijze Aanvulling Milieueffectrapportage 1e fase opgesteld.
 • Ingezonden stukje Twentse Courant Tubantia over commissie Fysiek.
 • 29 januari Aanwezig bij voordracht Frank van Heijst, ministerie I&M, in commissie Fysiek raad gemeente Hof van Twente.
 • 6 februari Aftrap stickeractie station Goor met wethouder Ben Eshuis.
 • Ledenvergadering 13 februari met overzicht van activiteiten en presentatie van Twentekanaalplus plan.
 • 21 februari Presentatie bij werkbezoek Jaco Geurts, CDA Tweede Kamer, aan Hengevelde.
 • 4 maart Aanwezig bij aanbieden petitie Rona aan vz commissie IMRO Eerste Kamer en aan cie I&M Tweede Kamer.
 • 10 maart Aanwezig bij verkiezingsdebat met leden Tweede Kamer te Bathmen.
 • 19 maart Aanwezig bij live uitzending programma Volgens Nederland van BNR Nieuwsradio vanuit een huiskamer te Oele.
 • Periodiek overleg met Rona.
 • Organisatie ultieme protestmanifestatie in Goor 24 mei.
 • Uitgebreid geflyerd in Goor en Delden.

Met de brief van de staatssecretaris van 17 juni 2014 aan de Tweede Kamer is de dreiging voor de Twentekanaallijn voor de komende jaren sterk afgenomen. Daarom zijn de activiteiten op een lager pitje gezet en is met ingang van 2015 geen contributie meer geheven, gelet op het feit dat er voldoende geld in kas is om noodzakelijke activiteiten, bijv. een missie naar ‘den Haag’ te bekostigen. Bovendien betalen we jaarlijks € 120 aan de overkoepelende organisatie Rona.

 • 9 juli Aanwezig bij afsluitende bijeenkomst PHS/GON ministerie I&M te Zutphen.
 • 22 augustus Aanwezig bij afstemmingsbijeenkomst PHS provincie Overijssel.
 • 7 bestuursvergaderingen.

2013

 • Een informatiebijeenkomst (18 februari) en een ledenvergadering (23 april) gehouden.
 • Periodiek overleg gevoerd met RONA.
 • Contacten onderhouden met de pers: Hofweekblad, TC Tubantia, Hofstreek FM e.d.
 • Contacten onderhouden met vergelijkbare actiegroepen: Hengelo (NoRail), Lochem (Mooi Lochem) en Rheden (stichting Spoorhinder).
 • Informatie verstrekt over de consequenties van eventueel grootschalig goederenvervoer dwars door Delden en Goor aan de volgende politici:
  • leden commissie Regionale Bereikbaarheid en regionaal Openbaar Vervoer van Provinciale Staten;
  • portefeuillehouder Mobiliteit van de Regio Twente;
  • wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Hof van Twente;
  • leden commissie Infrastructuur Milieu en Ruimtelijke Ordening van de Eerste Kamer der Staten-Generaal;
  • leden commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
 • Een website opgezet.
 • Een alternatief voor de Noordtak Betuweroute (de zgn. Twentekanaalplus) ontwikkeld.
 • Diverse malen 500 flyers verspreid ten behoeve van aanwonenden aan het spoor in de gemeente Hof van Twente.
 • Zienswijze Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012 – 2020 ingediend.
 • Workshop Geluid PHS-GON 14 mei bijgewoond.
 • Radenconferentie Vervoer en veiligheid op en rond het Twentse spoor 30 mei bijgewoond.
 • Informatieavond MER 1e fase bijgewoond.
 • Handreiking voor zienswijze Milieueffectrapportage 1e fase opgesteld.
 • Aanwezig geweest bij de slotbehandeling van het wetsvoorstel Basisnet in de Eerste Kamer.
 • Bijgedragen aan de Informatiekrant RONA september.
 • Actie Stapelgek in Delden, waarbij een 4 m hoge muur van bierkratten is gebouwd op 7 september, bezocht door ruim 500 mensen.
 • Actie ondertekenen petitie in Delden en omstreken opgezet: 1.282 ondertekenaars.
 • Themabijeenkomst Externe Spoorveiligheid in Hengelo 7 oktober mede georganiseerd; bomvolle zaal Metropool.
 • De fakkeloptocht in Zutphen 1 november mede georganiseerd en bijgewoond; ruim 250 aanwezigen, mede uit Delden en Goor.
 • Aanbieden petitie aan staatssecretaris Infrastructuur & Milieu mevrouw W. Mansveld en in afschrift aan de voorzitter en leden van de vaste commissie Infrastructuur & Milieu (I&M) van de Tweede Kamer en aan de voorzitter van de vaste commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 19 november.
 • Symposium De onbesproken Alternatieven 22 november te Arnhem, georganiseerd door de stichting Spoorhinder.
 • Bijwonen overleg bewindslieden Infrastructuur & Milieu met vaste commissie I&M van de Tweede Kamer over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 25 november
 • Spandoeken ophangen, ditmaal in Goor.
 • Voorbereiden stickeractie.
 • 11 bestuursvergaderingen.

2012

 • De vereniging AGH officieel opgericht, inclusief Statuten, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, bankrekening en een bestuur.
 • 1 bestuursvergadering.