Algemene ledenvergadering 13 februari – Stickeractie 6 februari

Geplaatst op 1 februari 2014
AGH protesteerde in Den Haag op het Binnenhof en Plein

AGH protesteerde in Den Haag op het Binnenhof en Plein

Hof van Twente, 31 januari 2014

ACTIEGROEP Goederenvervoer Hof van Twente nodigt u uit voor de ALV 13 februari!

HOF VAN TWENTE – Op donderdag 13 februari 2014 houdt de AGH om 20.00 u in Grandcafé In de Hagen, Stadshagen 201 in Delden haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Ook niet-leden, omwonenden uit omliggende gemeenten, familieleden, vrienden en belangstellenden zijn van harte welkom!

Op woensdag 29 januari waren activisten en bestuursleden van actiegroep AGH aanwezig bij de commissievergadering fysiek en hebben wij met een spandoek tegen de goederentreinen (met onder andere gevaarlijke stoffen) over het bestaande enkelspoor door Stokkum, Goor en Delden geprotesteerd.  We waren blij om vele van onze leden en belangstellenden uit Goor en Delden te hebben mogen begroeten. Onze penningmeester Frits Schutte uit Goor heeft vrijdag 31 januari middels een ingezonden brief in de Twentsche Courant Tubantia uitgelegd waarom het bestuur van AGH ervoor gekozen hebben burgers te laten inspreken en onszelf tot informatieverstrekking aan raadsleden en bestuurders te hebben beperkt inzake deze informerende commissievergadering. Bewogen burgers uit Delden deden tijdens de spreektijd voor burgers hun verhaal in de raadszaal tegenover Frank van Heijst van het ministerie van I&M. Slapeloosheid en hoger medicijngebruik, trillingsoverlast, geluidsoverlast en gevoel van machteloosheid werden scherp benoemd. Ambtenaar Frank van Heijst hield na de inspreektijd voor burgers, op uitnodiging van de gemeenteraad, een voorlichting voor commissieleden over de goederentreinen die komend jaar over de Twentekanaallijn zullen gaan rijden.

In 2014 zal de staatssecretaris van I&M een keuze maken uit de alternatieven voor een goederenspoor door Oost-Nederland, waarbij de Twentekanaallijn één van de alternatieven is. Actiegroep AGH pleit er samen met andere actiegroepen voor, dat – indien echt noodzakelijk – er een nieuw goederenspoor wordt aangelegd buiten steden en dorpen om, vanaf Elst. De IJssellijn, Twentelijn en de enkelspoorse Twentekanaallijn zijn wat AGH betreft onaanvaardbaar voor intensief en risicovol goederenvervoer per spoor.

AGH strijdt ook in 2014 verder tegen illegaal rijdende goederentreinen met gevaarlijke stoffen en tegen de komst van een goederenspoor door Delden en door Goor! (AGH)

___________________

Tot slot kondigen we alvast onze volgende manifestatie aan:

 STICKERACTIE AGH TEGEN GEVAARLIJK GOEDERENSPOOR DOOR GOOR !AGH pub

 

GOOR – De officiële aftrap van onze (bumper)stickeractie op donderdag 6 februari 2014 om 16:30 uur bij het station in Goor. Wethouder Ben Eshuis (CDA) zal de eerste sticker van AGH plakken! Komt allen!