ALV AGH 19 april 2022

Geplaatst op 31 mei 2022

Algemene Ledenvergadering AGH op dinsdag 19 april 20:00 in de Voorhof Delden.

Alweer 3 jaar geleden op 26 februari 2019 heeft de laatste Algemene Ledenvergadering van de AGH (Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente) plaatsgevonden. Het bestuur heeft besloten om ook daarna de ALV in een slapende toestand te houden: Na het besluit van de Staatsecretaris om te kiezen voor kopmaken in Deventer waren er nauwelijks ontwikkelingen te melden.  Wel zijn er op een drietal punten rond het stalen viaduct in Delden het geluidproductieplafond verhoogd. We hebben daar onze zienswijze ingediend (zie bijlage) en bezwaar tegen het besluit gemaakt. Consequenties heeft dit besluit niet gehad. We zien dat nu meer als een proefballonnetje van Prorail.

Maar nu na de coronapandemie merken we dat er toch weer reuring rond de Noordtak ontstaat. Een oud plan van ons om een Noordtak langs het N18 Tracé aan te leggen, in eerste instantie enkelspoor, bleek weer te zijn opgepikt door het Havenbedrijf Rotterdam in hun lobby bij de vorming van het nieuwe kabinet. Met als gevolg dat vooral uit Gelderland (nieuwe) actiegroepen zich roeren.

Ook de besluitvorming rond de elektrificatie van de Twentekanaallijn blijkt te schuiven door de optie van een accutrein. Wij zijn sterk voor een accutrein en vinden het traject Zutphen-Oldenzaal hier ideaal voor. Omdat Oldenzaal-Hengelo geëlektrificeerd is, kunnen de accu’s op dat traject al rijdend worden opgeladen.

Onze standpunten in het kort t.a.v. de Twentekanaallijn zijn niet veranderd:
* wij zijn voor reizigersvervoer over het spoor;
   * wij zijn tegen structureel goederenvervoer door dorpskernen;
   * wij zijn tegen structureel railvervoer van gevaarlijke stoffen over bestaand spoor. De veiligheidsnormen bij bestaand spoor voor gevaarlijke stoffen, maar ook de normen voor geluidhinder, zijn veel minder streng dan bij nieuw spoor zoals de Betuwelijn.

De agenda en de bijbehorende stukken zijn als bijlage toegevoegd.
Het verslag van deze vergadering is eveneens als bijlage toegevoegd.

Bijlagen:

  1. Agenda ALV 19 april 2022
  2. Notulen ALV d.d. 26 februari 2019
  3. Bestuursverslag 2019, 2020 en 2021
  4. Financieel verslag 2019, 2020 en 2021 en Begroting 2022
  5. Verslag ALV 19 april 2022