Author Archive

GNOE – Goederenvervoer Noord- en Oost-Europa

Persbericht van de gemeente Hof van Twente

‘Vierkante wielen’

Aan: <Meldpunt@overijssel.nl>
Van: Paul Koppen de Neve
Datum: 22 augustus 2019 om 12:50:39 CEST

 

Namens de Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente (www.twentekanaallijn.nl ) breng ik u op de hoogte dat wij van verschillende kanten en in toenemende mate benaderd worden met klachten over treinen met z.g. ”vierkante wielen”. Dit is vaak het gevolg van een haperend of onjuist gebruik van het ABS systeem waardoor de onrondheid van wielen toeneemt door een stukje glijden over de rail (waarvan de hardheid altijd hoger is dan van de wielen).
Als aanwonende van het traject Zutphen – Hengelo kan ik het alleen maar beamen.
Niet alleen treedt het vaker op maar er wordt ook veel langer mee doorgereden voordat er wat aan gedaan wordt.
Helaas betreft het niet alleen de oude (rode) Syntustreinen maar ook het nieuwe materieel van Keolis dat juist duidelijk stiller is mits met ronde wielen.

Mogelijk dat u als beheerder/opdrachtgever hier Keolis een keer op kan aanspreken.

Met vriendelijke groet,

 

Paul Koppen de Neve

Voorzitter AGH

 

AGH gaat door!

Het bestuur heeft besloten de vereniging AGH te continueren ondanks het voor de Twentekanaallijn (TKL) gunstige besluit van de staatssecretaris. De redenen hiervoor zijn de volgende:

  1. de situatie op de TKL scherp in de gaten blijven houden en overtredingen op het gebied van geluid en gevaarlijke stoffen signaleren en melden aan gemeente en inspecties;
  2. contact houden met Eerste- en Tweede Kamerleden/ portefeuillehouders Infrastructuur om te voorkomen dat de geluidsruimte, die wettelijk vastligt en alleen door de Tweede Kamer gewijzigd kan worden, verruimd wordt. In dit verband ook de vinger aan de pols houden bij een wetsvoorstel Swung-2, waarin de geluidsregelgeving rond provinciale spoor- en waterwegen, gemeentelijke wegen en rond gezoneerde industrieterreinen wordt aangepast;
  3. samen met collega-actiegroepen aan de Twentelijn en IJssellijn blijven ijveren voor een Noordtak van Betuweroutekwaliteit tussen Zevenaar en Oldenzaal niet dwars door woonkernen lopend, en in dat verband contact leggen en onderhouden met mogelijke actiegroepen in de Achterhoek opdat gezamenlijk opgetrokken kan worden.

Algemene Ledenvergadering AGH in Goor

Op 12 februari jl. is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de AGH gehouden, ditmaal in Goor. Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier openen en desgewenst downloaden.

Reactie bestuur AGH op besluit 17 juni 2014

Met enige opluchting en gematigd optimisme heeft de Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente kennis genomen van het besluit van staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) om niet te kiezen voor de variant Twentekanaallijn. De staatssecretaris heeft besloten dat deze variant thans is komen te vervallen, overigens evenals de spoorbogen bij Bathmen, door te kiezen voor de variant “Kopmaken Deventer”. (Brief aan de Tweede Kamer, ‘Besluiten PHS’, 17 juni 2014, p. 3).

Tegelijkertijd beseffen bestuur en leden van de AGH dat overlast en hinder van geluid, trilling en zichtbeleving langs de IJssellijn (Arnhem – Deventer) en de Twentelijn (Deventer – Almelo – Borne – Hengelo – Oldenzaal grens) onverminderd blijven bestaan voor de aan- en omwonenden langs deze spoortracés.

Piet Rademakers van de Belangenvereniging voor Bathmen merkte onzes inziens terecht op: “Een betere oplossing is een gescheiden lijn voor goederenvervoer, een nieuwe Noordtak van de Betuweroute.” Dit is ook volgens AGH de enige toekomstbestendige oplossing, mits niet door woonkernen, zorgvuldig ingepast in het landschap en omkleed met de nodige maatregelen voor omwonenden.

Onze geslaagde bierkrattenprotest tegen een eventuele spoormuur door Delden op 7 september 2013 , de stickeractie vanaf 6 februari 2014 en  de pleinmanifestatie met politici en burgers in Goor van 24 mei 2014 hebben een bescheiden bijdrage mogen leveren aan het inzicht van ambtenaren, bestuur en politiek dat onze Twentekanaallijn op geen enkele wijze geschikt is voor structureel, intensief goederenvervoer per spoor.

Wij danken onze talrijke leden, sympathisanten, bevriende actiegroepen en stichtingen voor het behaalde resultaat en hun steun in de afgelopen jaren en de toekomst.

Wij blijven als groeiende actiegroep echter waakzaam en strijdbaar.

Nog steeds rijdt een zeker – weliswaar door Basisnet Spoor en SWUNG beperkt – aantal goederentreinen over onze enkelspoorse lijn. De strijd is nog lang niet gestreden, ook niet voor ons omwonenden van de Twentekanaallijn.

Delden – Goor, 18 juni 2014,

Bestuur Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente (AGH).

(meer…)

Impressie AGH-protestmanifestatie in Goor

Wethouder Harry Scholten illustreerde de situatie aan SP-raadslid Keizer.

Wethouder Harry Scholten illustreerde de situatie aan SP-raadslid Keizer.

 

De parkeerplaats stroomde vol burgers.

De parkeerplaats stroomde vol burgers.

GOOR/HOF VAN TWENTE – Op zaterdagmiddag 24 mei jl. organiseerde vereniging Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente een geslaagde ultieme protestmanifestatie voor het besluit door staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA). “Geen Berlijnse Muur door de natuur” en “Doe Goor dit niet aan” – “Doe Delden dit niet aan” – “De Haagse spoorpolitiek, maakt aanwonenden doodziek”. De massaal toegestroomde inwoners uit de kleine steden van de Hof van Twente, Lochem, Zutphen, Eefde en Hengelo-West lieten geen misverstanden over hun houding bestaan tijdens de grootschalige protestbetoging op het stationsplein bij medisch centrum De Oliphant in Goor.

(meer…)

Demonstratie protest zaterdag 24 mei in Goor breed aangekondigd!

  (meer…)

Grote protestmanifestatie Goor tegen goederenspoor: Van A naar Beter!

AGH pub

Grote manifestatie tegen meer goederenvervoer over bestaand spoor in Oost-Nederland!

Datum: zaterdag 24 mei 2014, van 15u tot 17u.

Plaats: Parkeerterrein Stationslaan tussen station Goor en medisch centrum “De Oliphant”

Onder het motto:

‘Een goed beleid is op de toekomst voorbereid —> Betuweroute Noordtak: Van A naar Beter’

vindt er op zaterdag 24 mei vanaf 15:00 uur een grote protestmanifestatie plaats  in Goor.

De recent verschenen studie in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en de Provincies Gelderland en Overijssel naar een aparte Noordtak van de Betuweroute is duidelijk: Een Noordtak is het alternatief voor de plannen van staatssecretaris Mansveld (PvdA) om de groei van het goederenverkeer over bestaand spoor af te wikkelen. (meer…)

Zaterdag 24 mei in Goor: protestactie tegen goederenspoor!

Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente organiseert manifestatie in Goor

Datum:                zaterdag 24 mei 2014, van 15:00 – 17:00 uur
Plaats:                 parkeerterrein tussen station Goor en Medisch Centrum De Oliphant, Irisstraat/Stationslaan te Goor.

Motto:            Een goed beleid is op de toekomst voorbereid!

De datum 1 juni 2014 waarvoor de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een besluit zal nemen over het MER 1ste fase + Aanvulling nadert met rasse schreden. Geen van de vier genoemde varianten, waaronder de Twentekanaallijn die dwars door Delden en Goor loopt, is van deze tijd!

WAT GEBEURT ER MET DE LEEFBAARHEID VAN DE HOF VAN TWENTE ALS……?

(meer…)

Protestmanifestatie tegen goederenspoor aanstaande (in Goor)!

Station Goor actiegroep

Er staat een grootse protestmanifestatie in Goor opstapel, en wel op  zaterdag 24 mei tussen 15 en 17 u! Houd deze middag vrij! Begin juni neemt staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) eindelijk een besluit.

(meer…)