Bankrekening

Geplaatst op 19 december 2015

De Rabobank heeft het tarief bankkosten voor verenigingen verhoogd van (voor ons) gemiddeld € 17 per kwartaal all-in naar bijna € 23 per maand exclusief transactiekosten. Reden voor ons om die bankrekening te vervangen door een die inderdaad maar enkele euro’s per maand all-in kost. De bankrekening NL54 RABO 0178 087 300 is dus opgeheven en een bankrekening NL83 INGB 0701 343 737 is geopend. Indien daar een bedrag naar wordt overgemaakt, dan graag o.v.v. penningmeester AGH.

Overigens zal het bestuur in de ledenvergadering van februari 2016 voorstellen voor dat jaar de contributie op nihil te zetten, want we hebben voldoende op de rekening staan om het lidmaatschap van Rona en eventuele verdere kosten te kunnen voldoen. Dat zal in de ledenvergadering uiteraard worden verantwoord.

Frits Schutte, penningmeester