CDA-Kamerlid De Rouwe bezoekt knelpunten Twentekanaallijn!

Geplaatst op 26 juni 2013

CDA-KAMERLID DE ROUWE BEZOEKT KNELPUNTEN TWENTEKANAALLIJN!

GOOR/AMBT DELDEN – In het kader van de besluitvorming rond Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)/Goederenroute Oost-Nederland (GON) zal het CDA-Tweede Kamerlid Sander de Rouwe een werkbezoek brengen aan knelpunten langs de Twentekanaallijn in de Hof van Twente. Op uitnodiging van het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) bezoekt De Rouwe op maandagochtend 1 juli locaties langs de Twentekanaallijn, alsook aan de Twentelijn Deventer-Borne.

AGH pub

Bij het bezoek van het Tweede Kamerlid aan de Hof zullen ook vertegenwoordigers van de Actiegroep Goederenvoer Hof van Twente (AGH) aanwezig zijn. Bij de schouw op het station in Goor zijn leden van B&W uitgenodigd. Het college van B&W van de Hof van Twente nam onlangs het besluit haar positie rondom de goederenroute te wijzigen in een ferm ‘Nee’ tegen de komst van structureel intensief goederenvervoer over het spoor door de Hof.  Dit jaar maakt staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu Wilma Mansveld (PvdA) met het kabinet Rutte-II een keuze voor één van de vier alternatieven inzake de goederenroute Oost-Nederland.

De Rouwe zal aan het eind van de ochtend in Goor ook aanwonende Jos Duurland aan de Wachtpostdijk bezoeken om daar te schouwen en te spreken over de trillings(schade)- en geluidsproblematiek van het goederenvervoer per spoor in de Hof van Twente. Duurland strijdt samen met andere omwonenden al jaren vol overtuiging tegen de overlast en toename van goederentreinen door onze Hof.

Naast PHS/GON vragen de actiegroepen AGH en RONA ook aandacht voor het risico van goederentreinen met gevaarlijke stoffen (vgl. dodelijke giftreinramp Wetteren op 4 mei van dit jaar). Op dinsdag 2 juli bespreekt de Eerste Kamer dienaangaande het wetsontwerp BASISNET dat maar liefst 3.000 ketelwagens met gevaarlijke stoffen per spoor door de Hof van Twente toestaat!

Voor zienswijzesuggesties, een verkorte standaardzienswijze en meer informatie kijkt u op www.twentekanaallijn.nl !

 

NOOT VOOR DE PERS:

Contact RONA-werkbezoek:      Eline van den Brink 06-54223397 eline.vdb@hetnet.nl

  Wander Brouwer 06-51364897  w.brouwer73@kpnplanet.nl

 

Contact locatie Wachtpostdijk:

Jos Duurland, 0547-276962

Contact namens Actiegroep Goederenvoer Hof van Twente (AGH): Yolanthe Eibergen, yolanthe@twentekanaallijn.nl

U vindt hier het persbericht als .doc-bestand:

Persbericht Bezoek Kamerlid De Rouwe 1 juli AGH