De vereniging

De vereniging is opgericht op 13 december 2012. Zij heeft ten doel de besluitvorming rond het structurele grootschalige goederenvervoer over de railverbinding Zutphen – Hengelo (de Twentekanaallijn) te beïnvloeden om het geschikt maken van het bestaande traject voor dit goederenvervoer te voorkomen en het bestaande traject te behouden voor uitsluitend reizigersvervoer.

De statuten van de vereniging kunnen hier worden geopend en desgewenst worden gedownload.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56661096 (zie uittreksel).

 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende heren:

ir. P. Koppen de Neve, Delden, voorzitter, secretaris

dr.ir. F. Schutte, Goor, penningmeester, webmaster

ir. D. van Ittersum, Delden, special projects

T.B.I.M. Gerritsjans, Delden, lid

 

Het bestuur is bereikbaar via agh@twentekanaallijn.nl