Documentatie

OV 2040

– Ministerie IW, rapport Contouren Toekomstbeeld OV2040, februari 2019

– APPM management consultants, rapport Netwerkuitwerking Lange Termijn Toekomstbeeld OV2040, februari 2019

 

Routering

– rapport van seo economisch onderzoek over Effecten voor bedrijven van een Routeringsbesluit, Op het goede spoor?, juni 2017

– ontwerp routeringsbesluit 21 juli 2017

standpunt AGH, 12 september 2017

standpunt staatssecretaris over routeringsbesluit, 20 juni 2018

 

Basisnet

– ProRail, Analyse Basisnet 2017, omleidingsroutes, Betuweroute, Brabantroute, Bentheimroute, 26 april 2018

– Min. I&W, Verslag werking Basisnet vervoer 2017 gevaarlijke stoffen, 16 mei 2018

 

MER-1

– Hoofdrapport MER PHS GON_tcm318-341838

– Reactienota MER 1e fase PHS-GON_tcm318-348090

Video youtube

Brief staatssecretaris Mansveld aan Tweede Kamer 17 juni 2014

Noordtak

Brief staatssecretaris Mansveld aan Tweede Kamer 4 februari 2015

 

RIVM Wonen langs het spoor

Aanbiedingsbrief staatssecretaris Mansveld aan Tweede Kamer 23 februari 2015

RIVM Wonen langs het spoor 2014-0096

Derde spoor Zevenaar – Oberhausen

Brief staatssecretaris Mansveld aan Tweede Kamer 29 april 2015

– Brief staatssecretaris Dijksma aan Tweede Kamer 26 mei 2016 over vervoer gevaarlijke stoffen

artikel SpoorPro 22 juli 2019

Trillingen

Uniform rekenmodel voor spoortrillingen 2016 RIVM

– Maatregelcatalogus_spoortrillingen ProRail / Grontmij 8 januari 2016

Brief RIvM aan directie Klimaat, Lucht en Geluid 6 november 2015 betreffende Notitie Trillingen

– Rapport RIVM 2014 Van Kamp – Wonen langs het spoor Gezondheidseffecten trillingen van treinen

– Rapport RIVM 2013 Van Kempen – Gezondheidseffecten van trillingen door treinen. Een review

 

Naleving

2018

Aantal goederentreinen Goor in periode januari t/m september 2018

Aanvraag verhoging gpp’s Delden 23 juli 2018

Maatregelonderzoek adviesbureau DGMR 17 oktober 2017

Ontwerpbesluit MIM 6 december 2018

Zienswijze AGH 20 januari 2019

Beschikking staatssecretaris 13 juni 2019 + bekendmaking besluit 16 juni 2019

 

2017

Aantal goederentreinen Goor in periode januari t/m augustus 2017

 

2016

– Aantal (goederen)treinen Goor in periode oktober 2015 t/m maart 2016

– Brief GS Overijssel aan staatssecretaris Dijksma 31 mei 2016 over Spoor goederenvervoer door Oost Nederland

 

2015

– Geluidsrapport spoor Ambt Delden in periode juni 2014 t/m juni 2015

– Resultaten_geluidmetingen_spoor_2014-2015_Oost_Nederland

 

2014

– Aanbiedingsbrief bewindspersonen IM 13 januari 2016

– Nalevingsverslag_geluidproductieplafonds_spoorwegen_2014

– Nota_van_bevindingen_rijkswegen_en_spoorwegen 2014

2013

– Aanbiedingsbrief bewindspersonen IM 16 december 2014

– Nalevingsverslag_geluidproductieplafonds_2013

– Nota_van_bevindingen_over_de_nalevingsverslagen_geluidproductieplafonds_wegen_en_spoorwegen_in_2013