Gevaarlijke stoffen 2014

Geplaatst op 25 augustus 2015

Achttien gemeenten in het oosten van het land hebben staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur) per brief d.d. 27 maart 2015 gevraagd de gemeenten aan het spoor zo snel mogelijk te informeren over de aantallen gevaarlijke stoffen die in 2014 met goederentreinen werden vervoerd. Uit Twente is de brief ondertekend door de gemeentebesturen van Rijssen-Holten, Hof van Twente, Wierden, Almelo, Borne, Hengelo, Dinkelland, Oldenzaal en Losser. De brief is verstuurd naar aanleiding van de Wet basisnet, die per 1 april van kracht wordt. Het basisnet geeft aan over welke routes gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden.
De gemeenten constateren dat er in 2013 bijvoorbeeld meer brandbaar gas via het traject Amersfoort-Hengelo is vervoerd dan aanvankelijk werd gedacht. Ook noemen ze het vrijgeven van de feitelijke transportgegevens een ‘moeizaam traject’. Zo werden de cijfers over 2013 pas in het derde kwartaal van 2014 verstrekt. De gemeenten kunnen nog altijd niet beschikken over de statistieken van 2014.
Spoorbeheerder ProRail moet op grond van de nieuwe wet- en regelgeving de transportaantallen en de samenstelling van de treinen aan Mansveld rapporteren.