Gevolgen van explosie LPG-ketelwagen voor Goor

Geplaatst op 8 november 2013

 

BLEVE Boiling Liquid Expanding Liquid Explosion

Een warme BLEVE is een explosie van een via een externe bron opgewarmde tank met vloeibaar gas.

Wanneer een tank door bijvoorbeeld een brand wordt opgewarmd kan het gas gaan koken en loopt de druk in de tank zo hoog op dat hij explodeert. Een koude BLEVE ontstaat door instantaan falen van de tank, bijvoorbeeld door corrosie of beschadiging door een aanrijding. Door de snelle drukverlaging in tank gaat het gas koken en spuit uit de tank. Door een externe ontstekingsbron (vonken bij een ontsporing) kan de tank vervolgens exploderen. De gevolgen van een BLEVE kunnen desastreus en dodelijk zijn. De treinramp in Via Reggio (Italië) betrof een hete BLEVE op een zeer breed spoorwegemplacement, tientallen meters van woningen. Desondanks stierven 32 mensen in hun woningen, enkelen verbrandden in Via Reggio in hun auto’s. Vele honderden omwonenden raakten zwaar gewond. In Via Reggio ontspoorde een goederentrein bij lage snelheid op het spoorwegemplacement; door een asbreuk en vonkenregen ontvlamden lekgeslagen ketelwagens met o.a. LPG achter elkaar. De afstand tot de bewoning in Goor en Delden is veel kleiner dan op het zevenspoors emplacement in de Italiaanse doorvoerstad Via Reggio. Hieronder vindt u de gevolgen (simulatie) van een lpg-ketelwagenexplosie te Goor. Dit betreft de hete BLEVE van slechts één LPG-ketelwagen. De gevolgen van een lange goederentrein met deze gevaarlijke stoffen zouden nog groter zijn. In combinatie met gifgas als acrylonitril zijn de gevolgen nog groter voor een veel groter gebied. Wij willen slechts de gevolgen van een hete BLEVE van één ketelwagen tonen, nu het treinongeval met een goederentrein bij Borne de onveiligheid van het bestaande spoor (zelfs van de dubbelspoorse brede Twentelijn Deventer-Almelo en de spoorlijn Almelo-Salzbergen/Nds.) heeft aangetoond.

Gevolgen hete BLEVE LPG-spoorketelwagen bij wissels spoorovergang Diepenheimseweg te Goor

Gevolgen hete BLEVE LPG-spoorketelwagen bij wissels spoorovergang Diepenheimseweg te Goor

Maximum afstand van de consequenties in meters bij een hot BLEVE met een 110 m3 LPG spoortank wagon (Bron: onderzoeksinstituut TNO)

Cirkel

Gevolgen

Afstand in meters

1

Ineenstorten van gebouwen

55

2

Ernstige schade aan gebouwen

85

3

100% dodelijk

290

4

Ontsteking gebouwen

350

5

1% dodelijk

410

6

Eerste graadsverbrandingen en gebroken ramen

700

 (Een speciaal woord van dank aan de heer Harry Snijder.)