Zaterdag 24 mei in Goor: protestactie tegen goederenspoor!

Geplaatst op 10 mei 2014

Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente organiseert manifestatie in Goor

Datum:                zaterdag 24 mei 2014, van 15:00 – 17:00 uur
Plaats:                 parkeerterrein tussen station Goor en Medisch Centrum De Oliphant, Irisstraat/Stationslaan te Goor.

Motto:            Een goed beleid is op de toekomst voorbereid!

De datum 1 juni 2014 waarvoor de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een besluit zal nemen over het MER 1ste fase + Aanvulling nadert met rasse schreden. Geen van de vier genoemde varianten, waaronder de Twentekanaallijn die dwars door Delden en Goor loopt, is van deze tijd!

WAT GEBEURT ER MET DE LEEFBAARHEID VAN DE HOF VAN TWENTE ALS……?

  • Voor een drankje en een hapje wordt gezorgd!
  • Wees er dus opnieuw bij en kom protesteren tegen het knotsgekke plan van een goederenspoor, dwars door Delden en door Goor! 

Het Havenbedrijf Rotterdam vindt dit kennelijk ook en is gezamenlijk met de Provincies Gelderland en Overijssel een studie gestart naar een Noordtak Betuweroute van Zevenaar naar Oldenzaal; een speciaal goederenspoor van Betuweroute-kwaliteit en -bescherming voor omwonende burgers.
Dus geen vermenging reizigers- en goederenvervoer, niet door steden en dorpen en een veel betere bescherming tegen overlast door geluid, gevaarlijke stoffen en trillingen.

AGH vindt een Noordtak de enige duurzame en toekomstbestendige oplossing van het voorziene hogere aanbod van goederenvervoer uit de Rotterdamse haven. Bundeling met het A18 tracé, de al jaren geplande  autosnelweg langs de grens met Duitsland naar Enschede, ligt voor de hand. Andere tracés zijn ook mogelijk mits ze maar niet door woonkernen gaan en de spoorlijn van Betuweroute kwaliteit wordt. Ook voor de vervoerders is zo’n Noordtak veruit te prefereren vanwege kortere rijtijden en grotere beschikbaarheid.

De uitkomsten van deze studie zijn naar verwachting vóór 24 mei openbaar gemaakt.
AGH heeft vertegenwoordigers van de opdrachtgevers van de studie, leden Tweede Kamer en Europarlement bereid gevonden om hun mening over de plannen te geven.
Daarnaast zijn RONA en andere actiegroepen langs de IJssellijn, Twentelijn en Twentekanaallijn uitgenodigd zich op 24 mei te manifesteren, samen met ons, inwoners van Goor, Delden en buurtschappen Hof van Twente.

Inwoners uit Hof van Twente en andere belangstellenden worden allen van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. De (passagiers)trein uit Delden naar Goor vertrekt om 14:53.

 

Nadere informatie:        AGH@twentekanaallijn.nl

Postadres:                         Kievitstraat 51, 7491 CM DELDEN