Grote protestmanifestatie Goor tegen goederenspoor: Van A naar Beter!

Geplaatst op 18 mei 2014
AGH pub

Grote manifestatie tegen meer goederenvervoer over bestaand spoor in Oost-Nederland!

Datum: zaterdag 24 mei 2014, van 15u tot 17u.

Plaats: Parkeerterrein Stationslaan tussen station Goor en medisch centrum “De Oliphant”

Onder het motto:

‘Een goed beleid is op de toekomst voorbereid —> Betuweroute Noordtak: Van A naar Beter’

vindt er op zaterdag 24 mei vanaf 15:00 uur een grote protestmanifestatie plaats  in Goor.

De recent verschenen studie in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en de Provincies Gelderland en Overijssel naar een aparte Noordtak van de Betuweroute is duidelijk: Een Noordtak is het alternatief voor de plannen van staatssecretaris Mansveld (PvdA) om de groei van het goederenverkeer over bestaand spoor af te wikkelen.
Ze heeft haar besluit over het te kiezen tracé tussen Zutphen en Hengelo recentelijk weer vertraagd, nu naar eind juni. Daarmee tilt ze de behandeling in de Tweede Kamer over het zomerreces heen. AGH samen met de belangrijkste actiegroepen rond de IJssellijn, Twentelijn en Twentekanaallijn willen met deze manifestatie een krachtig signaal afgeven aan de staatssecretaris om het alternatief van een aparte aftak van de Betuweroute serieus in haar besluitvorming mee te nemen.

Welke sprekers hebben toegezegd te komen?

De Tweede Kamerleden:

Carla Dik-Faber (ChristenUnie), de voortrekster van de in maart nagenoeg kamerbreed aangenomen motie om de twee spoorbogen bij Bathmen te schrappen.

Duco Hoogland (PvdA), de partijgenoot van de Staatssecretaris die de spoorbogenmotie ook gesteund heeft.

De opdrachtgevers van de studie naar een Noordtak:

Jaap Jelle Feenstra, hoofd Public Affairs van het Havenbedrijf Rotterdam.

Ineke Bakker, Gedeputeerde Provincie Overijssel met spoorinfrastructuur in haar portefeuille.

En deskundige:

Piet Rademakers, lid van de Technische commissie Belangenvereniging voor Bathmen, die de afgelopen jaren een door vriend en vijand gerespecteerde indrukwekkende kennis over deze problematiek vergaard heeft en die het ook nog duidelijk kan overbrengen.

Daarnaast zullen de belangrijkste actiegroepen (o.a. Stichting Spoorhinder, De Steeg, Belangenvereniging voor Bathmen, No-Rail, RONA en natuurlijk vereniging AGH) een kraampje bemensen zodat bezoekers zelf kennis kunnen nemen van de bezwaren tegen het intensiveren van het Goederenvervoer over bestaand spoor.
Met de nieuwe spoorverbinding tussen de Betuweroute bij Zevenaar en het bestaande spoor bij Oldenzaal voor alleen goederenvervoer buiten de woonkernen om, worden de rijtijden voor de vervoerders aanzienlijk korter, is het vervoer door de ongelijkvloerse kruisingen een stuk veiliger en ontstaat er minder geluidsoverlast. De kosten zijn één derde lager dan eerder ingeschat en er ontstaat meer ruimte op het bestaande spoor voor het personenvervoer.

Bezoekers van de manifestatie kunnen uit eerste hand de argumenten en standpunten van belangrijke spelers horen en ook eventuele vragen te stellen.

Naast een podium met geluidinstallatie, TV-schermen en de marktkraampjes voor actiegroepen zal er een biertap zijn, waar iedereen vanaf 18 jaar voor 1 euro een vers pilsje kan krijgen of frisdranken en wat hapjes zolang de voorraad strekt.

Het is belangrijk dat we als Hof van Twente en andere gemeenten langs de IJssellijn, Twentelijn en Twentekanaallijn met deze offensieve en ludieke actie een krachtig signaal afgeven dat:

  1. Afwikkeling van de groei van het goederenrailvervoer niet met personenvervoer vermengd moet worden en
  2. Het zware en intensieve goederenrailvervoer niet door woonkernen heen mag gaan.

De kostbare aanpassingen aan het bestaande spoor Elst-Oldenzaal mogen op de kosten van aanleg Noordtak in mindering worden gebracht. Voor het verschil ontstaat er wel een robuuste, toekomst vaste verbinding van “Betuweroute” kwaliteit buiten de woonkernen om die bovendien korter en veel veiliger is en veel minder geluidsoverlast veroorzaakt.

De organisatie hoopt op een grote opkomst

Nadere informatie:        AGH@twentekanaallijn.nl

Postadres:                         Kievietstraat 51, 7491 CM DELDEN

Feijten Delden spandoek Goor