Indienen zienswijze: standaardbrief met zienswijze (verkort)

Geplaatst op 27 juni 2013

Op 19 juni jl. zonden wij u als bijlage van onze mail de zgn. “grabbelton t.b.v. zienswijzen MER1”.

Wij hebben hierop vele positieve reacties ontvangen en velen hebben o.a. aan de hand van deze grabbelton hun zienswijze al ingediend. Echter sommige van u hebben aangegeven liever de beschikking te hebben over een kant en klare zienswijze die rechtstreeks per mail of per post doorgestuurd kan worden aan het Centrum Publieksparticipatie te Den Haag.
Wij denken aan dit verzoek tegemoet te kunnen komen en hebben een zienswijze opgesteld die u in de bijlage aantreft. U kunt deze ongewijzigd doorsturen of desgewenst aanvullen met uw eigen reactie(s). De zienswijze wordt – in hetzelfde document – voorafgegaan door een begeleidend schrijven dat u zélf nog moet voorzien van een datum en vervolgens moet afsluiten met uw naam en adresgegevens en optioneel uw handtekening (een digitale handtekening is niet noodzakelijk). Wij hopen u hiermee van dienst te zijn en wijzen er nogmaals op dat de zienswijze uiterlijk 8 juli a.s. verzonden moet zijn aan:

Per mail zenden: info@centrumpp.nl

Óf per post zenden:

Centrum Publieksparticipatie PHS-GON

Postbus 30316

2500 GH  Den Haag


Graag ontvangen wij een kopie van uw digitale reactie op:

agh@twentekanaallijn.nl 

of per post aan:

Secretariaat AGH

T.a.v. Y. Eibergen

Kievitstraat 51

7491 CM Delden

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur AGH.

 

Bijlage voor standaardbrief: