Informatieavond 13 juni en zienswijze/reactie/bezwaar MER1

Geplaatst op 13 juni 2013

INFORMATIEAVOND EN FLYERACTIE 13 JUNI

Op donderdag 13 juni vindt van 17.00 tot 21.00 uur de Informatie- en Voorlichtingsavond door het Ministerie van I&M over de MER1-rapportage en de optie Twentekanaallijn plaats. De Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente zal hierbij aanwezig zijn en flyers uitdelen (zie ook Flyer juni 2013). Verspreid u deze flyers ook onder omwonenden van onze Twentekanaallijn en uw kennissen die inwoners van de Hof van Twente zijn!

De actiegroep en leden melden dat bij sommige omwonenden nog veel onduidelijkheid bestaat. We roepen iedereen op om lid te worden van de AGH en 13 juni aanwezig te zijn bij de voorlichting van het Ministerie van I&M.

AGH75x200cm

MAAK BEZWAAR TEGEN HET GOEDERENVERVOER OP HET SPOOR DOOR MARKELO, DELDEN EN GOOR

Iedereen heeft de mogelijkheid om zijn zienswijze, bij deze MER1 reactie genoemd, t/m 8 juli in te dienen. Dat kan via internet

Ondanks het machteloze gevoel dat ons bekruipt, dat al deze reacties toch door de minister terzijde worden geschoven, roepen we desondanks op om een reactie in te dienen. We kunnen daar later in het proces, dat nog jaren gaat duren, mogelijk op teruggrijpen.

Wij zullen u direct ná 13 juni een model reactie, met alle vragen die wij hebben , toesturen. U kunt dat mogelijk voor uw reactie gebruiken.