Lid worden!

Wilt u lid worden van de Vereniging Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente dan moet u het onderstaande formulier invullen en (ten minste) € 10 overmaken naar bankrekening
NL70 RBRB 8841 438 290 ten name van Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente o.v.v. contributie AGH. Indien u meer overmaakt wordt het meerdere gezien als een donatie ten behoeve van onze acties.

Leden ontvangen het verzoek om de contributie te voldoen in het eerste kwartaal van het lopende jaar.
Wenst u een factuur, dan dat svp in een mailtje naar agh@twentekanaallijn.nl aangeven.

U steunt daarmee het initiatief om samen met de andere actiegroepen langs de Twentekanaallijn en de overkoepelende organisatie Rona de besluitvorming rond het goederenvervoer te beïnvloeden. U wordt dan ook regelmatig via een Nieuwsbrief van de laatste stand van zaken op de hoogte gesteld.


  Uw volledige naam

  Uw email

  Telefoonnummer

  Geboortedatum

  Adres + Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Rekeningnummer (IBAN)

  Het rekeningnummer is nodig om uw betaling te controleren