Motie Spoorboog Bathmen: column van onze voorzitter

Geplaatst op 8 maart 2014

Muur-door-DeldenDe Deldense nieuwssite Nieuws uit Delden is populair bij de inwoners van Stad en Ambt Delden en omgeving. AGH-voorzitter Koppen de Neve legt in zijn ingezonden column op Nieuws uit Delden uit, wat de gevolgen van de aangenomen CU-motie tegen de spoorboog Bathmen in de Tweede Kamer voor onze enkelspoorse lijn zijn en waarom nu ook de variant Twentekanaallijn onmiddellijk van tafel moet. Het besluitvormingsproces keuze PHS-GON en de afweging door de staatssecretaris en minister zijn een farce geworden nu de Kamer zelf het proces voortijdig stuurt en het oorspronkelijke besluitvormingstraject niet respecteert. AGH pleit dus voor doorpakken: het alternatief Noordtak Betuweroute van de provincies Overijssel en Gelderland moet serieus worden genomen door staatssecretaris én Tweede Kamer.

“Op 4 maart 2014 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen: er mag geen spoorboog komen langs Bathmen. Maar is het daarmee klaar? De laatste twee jaar zijn er meer dan 2000 pagina’s geproduceerd in het kader van het MER GON-PHS 1ste fase: een besluit over tracévoorkeursvariant voor de verbinding Zutpen-Hengelo. Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, inwoners hebben tot twee keer toe massaal reacties ingediend en de staatssecretaris heeft haar besluit over de gemeenteraadsverkiezingen heen getild. Alles overwegende zal zij haar besluit vóór 1 juni a.s. nemen.

Wij zijn verbijsterd dat deze motie is aangenomen met als grote trekker de CU. Hoe is het mogelijk dat Tweede Kamerleden zich laten lenen voor dit soort opportunistisch kiezersgewin. In de wandelgangen was al lang bekend dat de twee spoorbogen bij Bathmen zouden sneuvelen; veel te duur. Dan blijven er twee scenario’s over: Kopmaken Deventer en de allerduurste variant, de Twentekanaallijn. De vervoerders vinden kop maken Deventer geen optie en de actiegroep rond Bathmen heeft al aangekondigd dat ze die optie ook willen blokkeren via de Tweede Kamer.

In onze ogen kan de staatssecretaris kan niet anders dan de motie naast zich neerleggen. Het hele project zakt als een plumpudding in elkaar: De ambities worden telkens omlaag gebracht (van 72 extra goederentreinen/etmaal naar 36/etmaal, voorbereiding op een scenario om helemaal niets te doen etc.) en nu een Tweede Kamer die dit PHS-GON traject niet respecteert.

 

Het besluit zal naar voren gehaald worden: Zo snel mogelijk na het overleg met de betrokken provincies en gemeenten in april, dus eind april, begin mei en alles zal (weer) op de lange baan geschoven worden. De bestaande normen zullen ‘dicht gereden’ worden, in combinatie met de steeds lagere groeiprognose betekent dat voor het vervoer naar Oldenzaal geen knelpunten. Het goederen verkeer zal dus nog steeds van de Randstadroute gebruik gaan maken, zonder kop maken over de Twentelijn naar Oldenzaal.

Wij willen in geen enkel opzicht het succes van de groep uit Bathmen ontzeggen, maar roepen op gezamenlijk te vechten voor een Noordtak en/of het Twentekanaalplus plan [binnenvaart/overslagstation, red.]. Ook de Twentelijn en de IJssellijn zijn er bij gebaat als het goederenvervoer niet meer over bestaand spoor gaat. Geef de studie van Rotterdamse Haven samen met de twee oostelijke Provincies een kans.

Paul Koppen de Neve – Voorzitter Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente.”

Lees de column ook op:

Nieuws uit Delden