Naleving geluidproductieplafonds 2013

Geplaatst op 22 januari 2016

De minister en staatssecretaris hebben bij brief van 16 december 2014 de Tweede Kamer geïnformeerd over de nota Naleving geluidproductieplafonds 2013 van ProRail alsmede hun standpunt hierover met de Nota van bevindingen over de nalevingsverslagen geluidproductieplafonds wegen en spoorwegen in 2013. Voor de TKL volgen hieruit geen nadere aandachtspunten. De brief en nota’s zijn te downloaden onder Documentatie / Naleving.