Naleving geluidproductieplafonds 2014

Geplaatst op 22 januari 2016

De minister en staatssecretaris hebben de Tweede Kamer bij brief van 13 januari 2016 geïnformeerd over de nota Naleving geluidproductieplafonds 2014 van ProRail alsmede hun mening hierover in de Nota van Bevindingen over de nalevingsverslagen geluidproductieplafonds wegen en spoorwegen in 2014. Hieruit volgt dat er voor de TKL in 2014 geen overschrijding van de geluidsnormen heeft plaatsgevonden. De brief en de beide nota’s zijn te downloaden bij Documentatie onder Naleving / 2014.