Protestmanifestatie in Delden op zaterdag 7 september!

Geplaatst op 2 september 2013

Intensief goederenvervoer over bestaand spoor: een stapelgek plan!

DELDEN/GOOR – De Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente AGH houdt op zaterdag 7 september een protestbijeenkomst tegen goederenvervoer op de spoorlijn van Zutphen naar Hengelo. De protestmanifestatie zal plaatsvinden in Delden van 13.00 tot 16.00 uur bij de spoorwegovergang aan de Spoorstraat.

Muur-door-Delden

De AGH roept iedereen op naar deze protestmanifestatie in Delden te komen, liefst met een of meerdere lege (bier)kratjes, om een signaal af te geven naar de Haagse politiek dat het absoluut onacceptabel is om het goederenvervoer in Oost-Nederland te laten verlopen over bestaande sporen dwars door onze steden en dorpen.

De gezondheid en leefbaarheid van alle aanwonenden in een strook van 300 meter aan weerszijden van de spoorlijn staat op het spel”, zo geeft de actiegroep aan. Bij de protestbijeenkomst kunnen mensen eveneens een petitie tekenen, die zal worden aangeboden aan de staatssecretaris.

De AGH zal met steigerwerk en spandoeken een wand optrekken van vier meter hoog om zichtbaar te maken wat het betekent om Delden met dit soort geluidschermen te gaan doorklieven!

Met deze ludieke protestmanifestatie tijdens het Schuttersfeest-weekeinde wil de actiegroep opkomen voor de leefbaarheid van Delden en de gehele Hof van Twente die in de bestaande spoorplannen mogelijk worden doorsneden door torenhoge betonnen wanden en een risicovolle dubbele goederenspoorlijn op de plek waar nu de enkelspoorse Twentekanaallijn voor personenvervoer loopt.

AGH nodigt iedereen uit eigen (bier)kratten mee te nemen om daarmee een vier meter hoge muur te bouwen. Verder komen er standjes waar mensen informatie kunnen inwinnen en zal er met behulp van geluid- en trillingsproeven getoond worden welke gevolgen de komst van goederenvervoer door Delden heeft.

De boodschap aan Staatsecretaris Wilma Mansveld is duidelijk: “Soms is het beter om van een rijdende trein af te springen”. Voorlopig dendert ze maar door met haar plannen voor een intensief goederenvervoer over bestaande spoorlijnen door Oost-Nederland.

Ze schuift adviezen om te heroverwegen resoluut van tafel en is ziende blind voor gewijzigde omstandigheden.

Nog even drie argumenten om het project af te blazen:

  1. De Noordelijke aftakking van de Betuwelijn is duur, overbodig, enorm belastend voor de mensen die er vlakbij wonen en ontwrichtend voor huizen en gebouwen die er omheen staan. Vanwege de vele dorpen en steden die het spoor doorsnijdt, vormt het risico op rampen, die kunnen optreden bij het vervoer van (zeer) gevaarlijke stoffen, een regelrecht doemscenario.
  2. Er is voorlopig geen sprake van een toename van de goederenoverslag in de Rotterdamse haven. Ondernemers kiezen als alternatief voor vervoer over de weg liever voor Short Sea, transport per schip langs de kust, omdat dit goedkoper is dan vervoer per schip. Ook het grootste containerschip ter wereld, dat onlangs door Rotterdam feestelijk werd binnengehaald, deed daarna, minder beladen, havens aan de Oostzeekust in Duitsland en Polen aan.
  3. Het geschikt maken van het spoor van de Duits-Nederlandse grens naar Oberhausen in het verlengde van de Betuwelijn wordt binnen afzienbare tijd in gang gezet. Men hoopt in 2022 daarmee klaar te zijn. Dan kan de Betuwelijn eindelijk gebruikt worden waarvoor hij is aangelegd: intensief goederenvervoer naar het Ruhrgebied, Polen en Rusland.

ongeluk_delden-310x174

AGH pleit in samenwerking met RONA (actiegroep Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) voor een heroverweging van deze onzalige plannen!

Komt allen naar de spoorwegovergang aan de Spoorstraat in Delden, zaterdag 7 september (13-16 uur), en neem uw lege bierkratten mee!

Vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd gezellig mee te helpen bij de op- en afbouw voor en na de manifestatie!

AGH75x200cm

 

Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente,

www.twentekanaallijn.nl , agh@twentekanaallijn.nl

In de aanloop naar het aangekondigde besluit van de staatsecretaris in dit najaar zijn de volgende activiteiten gepland waaraan AGH met haar leden uit de Hof van Twente zal deelnemen:

  • 10 september 13:30: aanbieden van de informatiekrant aan de Voorzitter Commissie IenM van de Tweede Kamer.
  • 12 september 10:00: Algemeen Overleg Commissie I&M in de Tweede Kamer. De regionale actiegroep RONA organiseert een busvervoer en roept gedupeerden van de onzalige spoorplannen op om deze vergadering vanaf de publieke tribune te volgen.
  • 23 of 30 september 20:00 uur een symposium georganiseerd door No-Rail Hengelo in Metropool over de Externe Veiligheid op het spoor;
  • 11 oktober 19:30 een grote manifestatie in Zutphen van alle actiegroepen in Oost Nederland met o.a. een fakkeloptocht over de IJsselbrug.

Bescherm de leefbaarheid van Delden en Goor: word dus ook lid van de Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente (AGH) door uw naam, adres, telefoonnummer te e-mailen naar: agh@twentekanaallijn.nl