Protestmanifestatie tegen goederenspoor aanstaande (in Goor)!

Geplaatst op 28 april 2014

Station Goor actiegroep

Er staat een grootse protestmanifestatie in Goor opstapel, en wel op  zaterdag 24 mei tussen 15 en 17 u! Houd deze middag vrij! Begin juni neemt staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) eindelijk een besluit.

De waanzin van een goederenspoor dwars door onze steden, dorpen, langs dichtbevolkte woonwijken en medische centra, gaat door. De spoorbogen in Bathmen vielen af, maar de inwoners van Delden, Goor, Lochem, Zutphen, Rheden, De Steeg, Brummen, Hengelo Ov. lijden dagelijks onder de angst voor een GON-goederenspoor vlak langs hun huizen. Hulpbehoevenden, bejaarden, ziekenhuispatiënten en bezoekers van medische centra langs de Twentekanaallijn zijn evenals direct aanwonenden ziedend op Den Haag, maar voelen zich zeer machteloos en in de steek gelaten door de Rijksoverheid. Waarom kregen inwoners in Midden-Nederland enige bescherming via de goed beveiligde Betuweroute, maar moeten gifgasketelwagens, LPG-bommen dwars door Delden en Hengelo denderen? Waarom deze rechtsongelijkheid?

Den Haag Goor Delden

Reeds eerder gingen Twentse aanwonenden uit Delden en Goor de confrontatie aan met de macht op het Binnenhof!
Afb. Reeds eerder gingen woedende Twentse aanwonenden uit Delden en Goor de confrontatie aan met de macht op het Binnenhof!