Reactie bestuur AGH op besluit 17 juni 2014

Geplaatst op 19 juni 2014

Met enige opluchting en gematigd optimisme heeft de Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente kennis genomen van het besluit van staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) om niet te kiezen voor de variant Twentekanaallijn. De staatssecretaris heeft besloten dat deze variant thans is komen te vervallen, overigens evenals de spoorbogen bij Bathmen, door te kiezen voor de variant “Kopmaken Deventer”. (Brief aan de Tweede Kamer, ‘Besluiten PHS’, 17 juni 2014, p. 3).

Tegelijkertijd beseffen bestuur en leden van de AGH dat overlast en hinder van geluid, trilling en zichtbeleving langs de IJssellijn (Arnhem – Deventer) en de Twentelijn (Deventer – Almelo – Borne – Hengelo – Oldenzaal grens) onverminderd blijven bestaan voor de aan- en omwonenden langs deze spoortracés.

Piet Rademakers van de Belangenvereniging voor Bathmen merkte onzes inziens terecht op: “Een betere oplossing is een gescheiden lijn voor goederenvervoer, een nieuwe Noordtak van de Betuweroute.” Dit is ook volgens AGH de enige toekomstbestendige oplossing, mits niet door woonkernen, zorgvuldig ingepast in het landschap en omkleed met de nodige maatregelen voor omwonenden.

Onze geslaagde bierkrattenprotest tegen een eventuele spoormuur door Delden op 7 september 2013 , de stickeractie vanaf 6 februari 2014 en  de pleinmanifestatie met politici en burgers in Goor van 24 mei 2014 hebben een bescheiden bijdrage mogen leveren aan het inzicht van ambtenaren, bestuur en politiek dat onze Twentekanaallijn op geen enkele wijze geschikt is voor structureel, intensief goederenvervoer per spoor.

Wij danken onze talrijke leden, sympathisanten, bevriende actiegroepen en stichtingen voor het behaalde resultaat en hun steun in de afgelopen jaren en de toekomst.

Wij blijven als groeiende actiegroep echter waakzaam en strijdbaar.

Nog steeds rijdt een zeker – weliswaar door Basisnet Spoor en SWUNG beperkt – aantal goederentreinen over onze enkelspoorse lijn. De strijd is nog lang niet gestreden, ook niet voor ons omwonenden van de Twentekanaallijn.

Delden – Goor, 18 juni 2014,

Bestuur Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente (AGH).