RIVM rapport over trillingsoverlast door treinverkeer

Geplaatst op 17 juni 2015

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu bood op 23 februari het rapport ‘Wonen langs het spoor: gezondheidseffecten van trillingen door treinen’ aan de Tweede Kamer aan. Dit rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat in op de resultaten van het onderzoek naar overlast van treintrillingen voor omwonenden langs het spoor. In Nederland liggen ongeveer 845.000 woonadressen binnen 300 meter afstand van het spoor. Ongeveer 20% van hen ondervindt ernstige hinder van de trillingen die treinen, vooral goederentreinen, veroorzaken. Staatssecretaris Mansveld vraagt het RIVM naar aanleiding van dit rapport een nieuwe methode te ontwikkelen waarmee trillingen beter te voorspellen zijn bij wijzigingen in de spoorweginfrastructuur.
De aanbiedingsbrief van de staatssecretaris en het rapport zijn te downloaden onder Documentatie.