Samen sterk tegen goederentreinen op de Twentekanaallijn!

Geplaatst op 17 april 2013

Chloor-trein-Delden(Afbeelding: Reeds in het najaar van 2012-2013 zorgen goederentreinen met ketelwagens overdag en ’s nachts voor overlast en trillingen bij omwonenden, o.a. in Delden.)

GOOR/MARKELO/DELDEN – Een jaar geleden werd in het gemeentehuis in Goor door het ministerie van Infrastructuur & Milieu en door ProRail een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over de plannen rond het Goederenvervoer Oost-Nederland. Om te voorkomen dat er structureel en intensief goederentreinen over de enkelspoorse Twentekanaallijn (Zutphen-Goor-Hengelo) gaan rijden, kwamen in Delden en later ook in Goor en Markelo mensen samen om als actiegroep zoveel mogelijk zienswijzen tegen structureel intensief goederenverkeer per trein in te dienen.

Inmiddels is uit deze spontane actiegroep een brede vereniging Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente (AGH) ontstaan en opgericht. De vereniging is ingeschreven bij de KvK en heeft een voorlopig bestuur afkomstig uit Goor en Delden samengesteld. Doelstelling van de AGH is het tegengaan van structureel, intensief spoorgoederenvervoer over de Twentekanaallijn door de Hof van Twente. AGH werkt samen met actiegroep Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) en andere lokale organisaties zoals Mooi Lochem, Stadsraad Delden en No-Rail uit Hengelo.
In de komende weken wordt in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer/Goederenroutering Oost-Nederland (PHS-GON) de keuze gemaakt welke van de vier alternatieven voor het goederenvervoer vanaf Elst (Gelderland) tot de Duits-Nederlandse grens bij Oldenzaal wordt uitgewerkt. De enkelspoorse Twentekanaallijn is één van vier alternatieven waaruit gekozen zal worden. Op vrijdag 12 april bekeek in dit kader een commissie van Kamerleden de knelpunten op de Twentekanaallijn.
Het belang van burgerprotesten is door verschillende bestuurders en het regiobrede RONA benadrukt. Om ook het geluid van de burgers van de Hof van Twente en de omwonenden van de Twentekanaallijn te laten horen in het verre Den Haag, moeten we nu samen optrekken! Zo is het wetsvoorstel BASISNET/Spoor al door de Tweede Kamer aangenomen en ligt ter besluitvorming voor in de Eerste Kamer. BASISNET staat 1700 LPG-ketelwagens per jaar toe over de Twentekanaallijn (door Markelo, Goor, Delden) tegenover maximaal 210 over de Twentelijn! Als actiegroep proberen wij het gevaar van LPG- en ander risicovol goederenvervoer nog tijdig bij de Eerste Kamer aan de orde te stellen!
Wilt ú voorkomen dat de bereik- en leefbaarheid van Goor, Markelo en Delden drastisch worden aangetast? Wilt u samen optrekken tegen rampgevaarlijke goederentreinen over de Twentekanaallijn door onze woonplaatsen? Wilt u schade áán en aanzienlijke waardevermindering ván uw huis door het geplande intensieve goederenspoorverkeer helpen voorkomen? Meld u dan aan als lid bij de AGH! Een mail met uw adresgegevens aan agh@twentekanaallijn.nl is voldoende.

Op dinsdag 23 april a.s. om 20.00 uur is in Grand Café “In de Hagen”, Stadshagen 201 te Delden een statutaire algemene ledenvergadering van de AGH gepland, waarin onder meer een bestuur zal worden gekozen. Aansluitend zal om 21.00 uur de heer Arnoud Scheltema, voormalig voorzitter van RONA en zeer goed op de hoogte van de problematiek, een voordracht houden over ontwikkelingen rond de wetsvoorstellen en goederentreinen over o.a. de Twentekanaallijn en de noordelijke aftakking van de Betuweroute.

Het voorlopige bestuur,
Paul Koppen de Neve, voorzitter
Yolanthe Eibergen, secretaris
Frits Schutte, penningmeester
Peter Boorsma, bestuurslid
Dirk van Ittersum, bestuurslid.

Contributie (min. € 10,00)/donaties door leden/sympathisanten
Rekening 1780 87 300 t.n.v. Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente (AGH)
KvK-nummer: 566610960000

Om lid te worden, zie het aanmeldformulier (boven) of:

stuur een e-mail met uw volledige naam, woon- en postadres, email naar agh@twentekanaallijn.nl

of meld u schriftelijk aan via

AGH

Kievitstraat 51

7491 CM  Delden