Staatssecretaris sluit voorlopig discussie Noordtak

Geplaatst op 17 juni 2015

Staatssecretaris Mansveld heeft de Tweede Kamer bij brief van 4 februari gemeld dat de kosten voor aanleg van een Noordtak nader worden geraamd op € 1,5 mld. met een bandbreedte van € 300 mln. voor enkelspoor (en € 2,1 mld. bij dubbelspoor). Er komt geen MER naar de Noordtak omdat de staatssecretaris eerder heeft gekozen voor ‘kopmaken Deventer’ en zij geen onrust en onzekerheid voor inwoners van Oost-Nederland wil, waar met die keuze die onrust voor de komende jaren juist is weggenomen. Alleen als nieuwe actuele goederenvervoerprognoses hiertoe aanleiding geven, zal alsdan worden gezorgd voor tijdige realisatie van voldoende spoorcapaciteit naar het Europese achterland.
De brief van de staatssecretaris is te downloaden onder Documentatie.