Standpunten staatssecretaris

Geplaatst op 11 september 2018

De staatssecretaris I&W, mevr. S. van Veldhoven, heeft de Tweede Kamer bij brief van 20 juni geïnformeerd over een groot aantal zaken. De brief omvat:

  • verslag Basisnet Spoor 2017
  • maatregelen korte en middellange termijn
  • aanpassen risicoplafonds
  • routeringsbesluit
  • enkele nadere zaken.

De brief is onder Documentatie / Routeringsbesluit te downloaden.
Tevens is een aantal bijlagen toegevoegd onder de respectievelijke onderwerpen onder Documentatie.