Teken de RONA-petitie tegen veel meer goederentreinen Oost-Nederland!

Geplaatst op 12 oktober 2013

De overheid werkt momenteel aan plan voor een noordelijke aftakking van de Betuwelijn over bestaand spoor (PHS-GON). Als dit door gaat betekend dit een toename van meer dan 30 goederentreinen per dag. Het besluit wordt eind december 2013 genomen.

RONA verzoekt de staatssecretaris d.m.v. deze petitie het PHS-GON besluitvormingsproces te heroverwegen en af te zien van de intensivering van het gebruik van het bestaand spoor door Oost Nederland zolang geen objectieve en zorgvuldige weging van alle alternatieven en modaliteiten heeft plaatsgevonden.

Laat uw stem gelden en teken deze petitie VANDAAG NOG!

 

http://rona-info.nl/petitie-tegen-plannen-voor-veel-meer-goederentreinen-door-oost-nl/