Tweede Kamerlid De Rouwe (CDA) bezocht omwonenden Twentekanaallijn

Geplaatst op 5 juli 2013

CDA-KAMERLID SANDER DE ROUWE BEZOCHT OMWONENDEN TWENTEKANAALLIJN

 

Sander de Rouwe (CDA) in gesprek met aanwonende spoor Jos Duurland

Sander de Rouwe (CDA) in gesprek met de heer Duurland, aanwonende van de TKL-spoorlijn. Trillingsoverlast, trillingsschade en leefbaarheid kwamen ter sprake.

Aanwonende van het spoor Jos Duurland in gesprek met Kamerlid De Rouwe op 1 juli.

GOOR (Twentekanaallijn.nl) – Het Twentse Haagje lag nog deels in een roes van het School- en Volksfeest, maar op maandagochtend 1 juli bezocht Kamerlid Sander de Rouwe (CDA) omwonenden en knelpunten langs de Twentekanaallijn. Dit in het kader van de keuze van staatssecretaris I&M Wilma Mansveld (PvdA) voor één van de vier alternatieven van de Goederenroute Oost-Nederland. Activisten van de vereniging Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) organiseerden het werkbezoek van De Rouwe. Statenlid Yvonne Nijhof-Sander, leden en bestuursleden van de Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente (AGH) woonden het werkbezoek bij en spraken met Kamerlid De Rouwe. Hieronder het verslag van het bezoek van het kamerlid.

Omwonenden van de Wachtpostdijk spraken met Sander de Rouwe in huis en tuin van Jos Duurland over de enorme trillingsoverlast en -schade die te verwachten valt. Dit werd geïllustreerd aan de hand van de servieskast die van zijn plek kwam door de trillingen van de illegale Volvo- en chloorgoederentreinen in het verleden. Inmiddels rijdt er de caprolactam-goederentrein onder een omstreden ontheffing van de geluidshinderwet Swung. Ook kwam het wispelturige en onbetrouwbare karakter van het handelen van spoorwegbeheerder ProRail aan de orde, geïllustreerd door een andere buurtbewoner.

Gorenaar Duurland strijdt als inwoner en PvdA-schaduwfractielid al jaren onvermoeibaar tegen (meermaals illegaal verklaarde) goederentreinen, voor een leefbare Goorse spooromgeving en voor behoud van de enkelspoorse Twentekanaallijn voor uitsluitend personenvervoer.

Op het verbouwde perron van het station Goor wachtten rond het middaguur CDA-wethouder Ben Eshuis, ambtenaren en leden van de actiegroep AGH het kamerlid op. Eshuis wees erop dat de komst van de PHS-Goederenroute Oost-Nederland door de Hof van Twente onherstelbare schade aan de leefbaarheid en economie van Goor, Stokkum en Delden zou aanrichten. Tevens bekritiseerde Eshuis het hoge nieuwe risicoplafond van 3.000 ketelwagens gevaarlijke stoffen die volgens wetsontwerp BASISNET over het boemellijntje zouden mogen rijden. Wethouder Eshuis verklaarde nogmaals dat het college van B&W van de Hof van Twente zich met een ferm ‘Nee!’ uitspreekt tegen de komst van een goederenspoorlijn door de kernen van de Hof.

Sander de Rouwe Ben Eshuis station Goor

Wethouder Eshuis (CDA), namens B&W, ontving samen met burgers het CDA-Kamerlid De Rouwe op station Goor.

Een aanwezige Goorse spoorwegspecialist en RONA-adviseur wees het Kamerlid op de onveilige, deplorabele toestand van spoorwegovergangen in de Hof en op rottende spoorbielzen  (door humusvorming en planten) van het achterste stationsspoor te Goor. Reeds nu rijdt daarover een omstreden risicovolle caprolactamtrein! Andere kenners wezen op de mogelijkheden van de binnenvaart en op de noodzaak van aanleg van een nieuwe goederenspoorlijn, buiten dichtbebouwde dorpen en steden om.

Inwoners wezen op de ervaringen van huizenbezitters in Rijssen: daar trokken huizenkopers zich met instemming van de rechter terug uit de koopovereenkomst vanwege de dreigende komst van de PHS-Goederenroute Oost-Nederland langs de Twentelijn aldaar. Onverkoopbaarheid van huizen en villa’s alsook honderden miljoenen euro’s maatschappelijke schade dreigen door de komst van de goederenspoorlijn, terwijl er noch uitkoop van aanwonenden noch schadevergoeding voorzien is.

Een inwoonster van Delden refereerde in een ontroerende opmerking aan de enorme psychische problemen en schade die nu al bij omwonenden door de dreigende goederenlijn wordt aangericht. Goorse bestuursleden en activisten van de Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente (AGH) waren dinsdag 2 juli samen met RONA aanwezig bij de plenaire behandeling van het wetsontwerp BASISNET in de Eerste Kamer. Door de fractiewoordvoerders van CDA en GroenLinks werden zeer kritische opmerkingen gemaakt. Ook werden de illegale goederentreinen en de Twentekanaallijn genoemd in de reacties van de senatoren. Op 9 juli zal de Eerste Kamer stemmen over Basisnet, dat 3.000 ketelwagens door de Hof toestaat.

Dient u vóór maandag 8 juli uw zienswijze (n.a.v. MER1-rapportage) tegen de komst van de PHS-GON in bij de minister! Zie voor een standaardzienswijze de site en voor AGH-lidmaatschap: http://www.twentekanaallijn.nl/lid-worden/ !

Station Goor actiegroep

Enkele van de vele strijdbare burgers na afloop van het bezoek.

Noot voor de pers: foto’s kunnen vrij gebruikt worden voor artikelen. Gelieve daarbij wel te verwijzen naar de website www.twentekanaallijn.nl