Uitnodiging algemene ledenvergadering!

Geplaatst op 17 april 2013

Chloor-trein-Delden

Geachte leden en belangstellenden,

Hierbij nodigt het voorlopig bestuur van de Vereniging Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente (AGH, Twentekanaallijn) u van harte uit voor haar eerste algemene ledenvergadering te houden op:

dinsdag 23 april a.s. om 20.00 uur in het Grand Café “In de Hagen”, Stadshagen 201 te Delden.

De agenda voor deze vergadering treft u hierbij aan.

Mocht u de vergadering bij willen wonen en u bent nog geen lid van de vereniging dan kunt u zich nog als lid aanmelden d.m.v. een mail aan agh@twentekanaallijn.nl met uw naam- en adresgegevens.

Uw contributie of donatie kunt u overmaken naar rek.nr. 17.80.87.300 ten name van Actiegroep Hof van Twente. Wij denken aan ten minste € 10,= per jaar om kleine kosten te kunnen dekken.

Mocht u alléén geïnteresseerd zijn in het openbare gedeelte van de avond dan bent u vanaf 21.00 uur welkom. De heer Arnoud Scheltema, oud-voorzitter RONA , zal dan een presentatie verzorgen.


Graag wijzen wij u in deze mail op het belang om
het burgerinitiatief “IJssellijn Géén goederenlijn” te steunen. Geen goederenvervoer op de IJssellijn = geen goederenvervoer op de Twentekanaallijn.

Teken het burgerinitiatief op www.stichtingspoorhinder.nl om Den Haag tot andere inzichten te brengen en onze sporen te vrijwaren van meer, zwaardere, langere en sneller rijdende goederentreinen. Probeer met ons de leefbaarheid te redden voor nu én in de toekomst!

 

Met vriendelijke groet,

 

Yolanthe Eibergen/secretaris
Volg de Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente op twitter:
http://www.twitter.com/twentekanaalAGH