VERZET TEGEN SPOORGOEDERENPAD TWENTEKANAALLIJN!

Geplaatst op 21 mei 2013

VERZET TEGEN SPOORGOEDERENPAD TWENTEKANAALLIJN!

ongeluk_delden-310x174

(Afbeelding: De dodelijke giftreinramp in Wetteren-Schellebelle (België) vond op 4 mei ’s nachts plaats in het buitengebied. Duizenden omwonenden moesten worden geëvacueerd voor langere tijd. De ramp vond in het buitengebied plaats, maar toch vielen er doden en vele gewonden in omliggende woonkernen.)

Vanaf 21 mei a.s. is de Milieueffectraportage (MER) eerste fase over de Goederenroutering Oost-Nederland (GON) beschikbaar en zullen omwonenden van de Twentekanaallijn ongetwijfeld bedolven worden onder de publiciteit. Op donderdag 13 juni zal er door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) en ProRail wederom een informatie-avond gehouden worden voor alle inwoners van Goor, Markelo en Delden, zoals die ook vorig jaar gehouden is. Iedereen heeft de tijd tot 9 juli a.s. om te reageren! De reactie (vorig jaar zienswijze genoemd) van omwonenden van de spoorlijn wordt volgens zeggen van het ministerie van I&M in de besluitvorming meegenomen. De op 21 mei bekend gemaakte rapporten bevatten geen afwegingen, geen keuzes maar brengen in kaart wat de gevolgen zijn voor de vier alternatieven als het goederen vervoer uitgebreid wordt met 1 resp. met 2 goederenpaden. (Eén goederenpad betekent ca. 40 extra treinen per nacht over het te kiezen traject!) Het is nu al bekend dat vanwege tegenvallend vervoersaanbod de minister in het najaar gaat kiezen voor één goederenpad.

AGH is ervan overtuigd dat deze keuze voor één goederenpad ingegeven is door de beperkte aanpassingen die daarvoor nodig zullen zijn binnen het kader van de nieuwe geluidswet SWUNG en de bij de Eerste Kamer ter goedkeuring liggende wet Basisnet, die het vervoer van gevaarlijke stoffen regelt.

Zo wordt stapje voor stapje het onzalige plan uitgevoerd om goederentreinen vanaf Elst via bestaand spoor dat voor reizigersvervoer gebouwd is (en dus dwars door dichtbevolkte stads- en dorpskernen en vlak langs woningen dendert) via Oldenzaal ons land te doen verlaten. Tot Elst maakt ditzelfde goederentransport nog gebruik van de speciaal voor goederenvervoer gebouwde Betuweroute mét allerlei veiligheids- en geluidsvoorzieningen.

Door de  recente, dodelijke ramp met een giftrein in Wetteren (België) op 4 mei komt de salamitactiek van het Ministerie van I&M in een surrealistisch licht te staan:

  • Bij het transport van gevaarlijke stoffen is het streven om de kortste route te gebruiken om maximale veiligheid te realiseren. De gekozen goederenroutering over Oost-Nederland (GON) blijkt voor zeker 40% van deze goederentreinen (nl. die met bestemming Oost-Europese landen) juist een omleiding te zijn. Een omleiding over Nederlands grondgebied door dichtbevolkte woonkernen!
  • De ca. 3000 geprognosticeerde ketelwagens/goederenwagons over de IJssellijn, waarvan 1700 over de enkelspoorse Twentekanaallijn door Markelo, Goor en Delden, behoeven geen infrastructurele veiligheidsmaatregelen, dit in tegenstelling tot het vervoer van diezelfde wagons over de Betuweroute!

In 2010 was de voltooiing van de GON nog gepland in 2020 terwijl de recente plannen op 2028 uitkomen. Dit betekent blijvende bezorgdheid bij omwonenden van de IJssellijn, Twentelijn en Twentekanaallijn!

 

Ook al zou de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld (PvdA), in het najaar besluiten tot één goederenpad over de IJssellijn (Arnhem-Deventer) en Twentelijn (Deventer-Hengelo), dan nóg zal AGH zich met kracht inzetten voor het weren van goederenvervoer over bestaand spoor: Ófwel er komt een voor goederenvervoer geschikte noordelijke aftak van de Betuweroute óf de Betuweroute wordt doorgetrokken bij Zevenaar langs de A3 óf er wordt meer gebruik gemaakt van de veiliger binnenvaart over water!

 

De kwalijke gevolgen van intensief goederenvervoer  op de Twentekanaallijn  voor omwonenden zijn: forse aantasting van leefbaarheid, systematische geluidshinder en triloverlast ’s nachts, aantasting van uw nachtrust, vermindering van bereikbaarheid, trilschade, ernstige gezondheidsrisico’s bij een treinongeval en, ten slotte, forse daling van de waarde van úw woning!

 

Bent u nog geen lid van de Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente? Mail dan naar agh@twentekanaallijn.nl of schrijf naar AGH (Kievitstraat 51, 7491 CM Delden), maar meld u zich vooral aan!