Voortgangsrapportage Betuweroute

Geplaatst op 17 juni 2015

De staatssecretaris heeft bij brief van 29 april 2015 de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de vorderingen met betrekking tot de aanleg van het derde spoor tussen Zevenaar en Oberhausen. Aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het gebruik van de Betuweroute, maatregelen trillingshinder, implementatie van maatregelen en omgevingseffecten van omleidingen. De brief van de staatssecretaris is te downloaden bij Documentatie onder Derde spoor Zevenaar – Oberhausen.