Zienswijze/reactie MER & AGH-Nieuwsbrief juni-juli 2013

Geplaatst op 20 juni 2013
Geachte leden en belangstellenden,
Hierbij doen wij u in de bijlage een EXTRA nieuwsbrief toekomen. U kunt hierin lezen hoe u vóór 8 juli een reactie kunt indienen n.a.v. de publicatie van de MER1 over de PHS-Goederenroute Oost-Nederland.

In een aparte bijlage doen wij u suggesties van punten die u kunt indienen.
Wij roepen u allen op een reactie in te dienen voor 8 juli 2013!
AGH pub
Met vriendelijke groet,
Bestuur Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente
Bijlagen: